Struchkov Nikolay - Dudco Denis
World championship men 2015, Saint Petersburg [9.2], 10.10.2015

c3>g5 a7>e5 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4 4.e3xg5 b6-c5 5.b2-c3 c7-b6 6.c3-b4 b6-a5 7.c1-b2 a5xc3 8.b2xb6 b8-a7 9.a1-b2 a7xc5 10.b2-c3 d8-c7 11.c3-b4 e5-d4 12.d2-e3 d4xf2 13.g1xe3 h8-g7 14.g5-h6 f6-e5 15.e1-d2 e7-f6 16.h2-g3 e5-d4 17.g3-f4 d4xf2 18.d2-e3 f2xd4 19.f4-e5 d6xf4 20.b4xb8 d4-e3 21.b8xg3 e3-d2 22.g3-e1 d2-c1 23.e1-g3 c1-d2 24.g3-f4 d2xg5 25.h6xf4 f8-e7 26.a3-b4 e7-d6 27.f4-g5 f6-e5 28.g5-f6 e5-d4 29.f6xh8 d4-e3 30.b4-a5 e3-f2 31.a5-b6 d6-c5 32.b6xd4 f2-g1 33.d4-e5 g1-h2 34.e5-f6 h2-d6 35.h8-g7 d6-c5 36.g7-h6 c5-d4 37.h6-g7 d4-c5 38.h4-g5 c5-b4 39.g7-f8 b4-c3 40.f8-g7 c3-b4 41.g7-h8 b4-f8 42.g5-h6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6