Mwaaza Sakala - Melnikov Dmitrii
World championship men 2015, Saint Petersburg [6.2], 08.10.2015

h2>d4 c7>h2 1.g3-h4 b8-c7 2.d4-c5 b6xd4 3.e3xc5 d6xb4 4.a3xc5 c7-b6 5.d2-e3 b6xd4 6.e3xc5 f6-g5 7.h4xf6 g7xe5 8.c1-d2 d8-c7 9.b2-a3 c7-b6 10.c3-b4 b6xd4 11.d2-e3 d4-c3 12.b4xd2 h8-g7 13.a1-b2 g7-f6 14.b2-c3 h6-g5 15.c3-d4 e5xc3 16.d2xb4 g5-f4 17.e3xg5 f6xh4 18.b4-a5 e7-d6 19.e1-d2 f8-e7 20.d2-c3 d6-e5 21.c3-b4 e7-d6 22.b4-c5 d6xb4 23.a3xc5 e5-f4 24.c5-d6 f4-g3 25.f2-e3 g3-f2 26.e3-d4 f2-e1 27.d6-e7 e1-g3 28.e7-f8 g3-b8 29.d4-c5 h4-g3 30.f8-h6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6