Kondrachenko Evgenii - Boyko Sergey
World championship men 2015, Saint Petersburg [4.2], 07.10.2015

d2>h4 b6>c5 1.c3-b4 f6-g5 2.h4xf6 g7xe5 3.g3-h4 h8-g7 4.b4-a5 e5-f4 5.e3xg5 h6xf4 6.b2-c3 e7-f6 7.c3-b4 f6-e5 8.f2-g3 g7-f6 9.e1-d2 c7-b6 10.a5xc7 d8xb6 11.b4-a5 b8-c7 12.a1-b2 f8-e7 13.d2-e3 f4xd2 14.c1xe3 e5-d4 15.g3-f4 d4xf2 16.g1xe3 f6-e5 17.h2-g3 e5-d4 18.f4-g5 d4xf2 19.g3xe1 d6-e5 20.e1-f2 c7-d6 21.a5xc7 d6xb8 22.f2-g3 c5-d4 23.a3-b4 a7-b6 24.b4-a5 b6-c5 1-1

created with Aurora Borealis 3.6