Nkhoma Suzgo Alpha - Ten Sergey
World championship men 2015, Saint Petersburg [2.2], 06.10.2015

a1>h6 h6>a5 1.c3-d4 b6-c5 2.d4xb6 a7xc5 3.e3-d4 c5xe3 4.f2xd4 f6-e5 5.d4xf6 g7xe5 6.b2-c3 h8-g7 7.g1-f2 c7-b6 8.f2-e3 b6-c5 9.e3-d4 c5xe3 10.d2xf4 g7-f6 11.e1-d2 f6-g5 12.g3-h4 g5xe3 13.d2xf4 e5xg3 14.h2xf4 e7-f6 15.c1-d2 d8-e7 16.d2-e3 b8-a7 17.f4-g5 a7-b6 18.c3-d4 b6-c5 19.d4xb6 a5xc7 20.e3-d4 c7-b6 21.a3-b4 d6-c5 22.b4xd6 e7xe3 23.g5xe7 f8xd6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6