Ten Sergey - Nkhoma Suzgo Alpha
World championship men 2015, Saint Petersburg [2.1], 06.10.2015

a1>h6 h6>a5 1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 g7xe5 3.b2-c3 h8-g7 4.g3-h4 e5-f4 5.e3xg5 e7-f6 6.g5xc5 b6xb2 7.a3-b4 a5xc3 8.c1xa3 c7-b6 9.d2xb4 b6-a5 10.b4-c5 a5-b4 11.f2-e3 b4xd6 12.h2-g3 g7-f6 13.g3-f4 d6-c5 14.f4-g5 a7-b6 15.g5xe7 d8xf6 16.e1-d2 b6-a5 17.d2-c3 b8-c7 18.g1-h2 c7-d6 19.e3-f4 2-0

created with Aurora Borealis 3.6