Skrabov Vladimir - Gulyaev Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [2.2], 06.10.2015

---- a7>e5 1.e3-d4 b8-a7 2.d2-e3 e5-f4 3.e3xg5 f6xh4 4.c3-b4 h6-g5 5.b4-a5 d6-e5 6.d4xf6 g7xe5 7.g3-f4 g5xe3 8.f2xf6 e7xg5 9.b2-c3 f8-e7 10.a1-b2 h8-g7 11.a3-b4 e7-d6 12.g1-f2 g7-f6 13.b2-a3 f6-e5 14.c3-d4 e5xc3 15.b4xd2 d6-e5 16.f2-e3 g5-f4 17.e3xg5 h4xf6 18.a3-b4 f6-g5 19.e1-f2 c7-d6 20.a5xc7 d8xb6 21.f2-e3 e5-f4 22.d2-c3 f4xd2 23.c1xe3 b6-a5 24.h2-g3 d6-e5 1-1

created with Aurora Borealis 3.6