Fedotov Andrey - Tjon-A-Ong Andrew
World championship men 2015, Saint Petersburg [1.1], 05.10.2015

a3>e5 b6>a3 1.g3-f4 f6xd4 2.e3xc5 d6xb4 3.c3xa5 g7-f6 4.f2-e3 f6-g5 5.b2-c3 h8-g7 6.c3-d4 g7-f6 7.a1-b2 g5-h4 8.f4-g5 h6xf4 9.e3xg5 c7-b6 10.a5xc7 b8xd6 11.b2-c3 a7-b6 12.d2-e3 d6-c5 13.e3-f4 c5xe3 14.f4xd2 f6-e5 15.g5-h6 e7-d6 16.e1-f2 b6-a5 17.f2-g3 h4xf2 18.g1xe3 d8-e7 19.h2-g3 e7-f6 20.e3-f4 f6-g5 21.g3-h4 g5xe3 22.d2xf4 e5xg3 23.h4xf2 2-0

created with Aurora Borealis 3.6