Melnikov Dmitrii - Dashkov Oleg
World championship men 2015, Saint Petersburg [1.2], 05.10.2015

h2>g5 h8>h2 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4 4.e3xg5 b6-a5 5.d2-e3 a7-b6 6.e3-f4 b8-a7 7.c1-d2 b6-c5 8.d2-e3 c5-b4 9.a3xc5 d6xd2 10.e3xc1 c7-d6 11.b2-c3 a7-b6 12.a1-b2 b6-c5 13.c3-d4 c5xe3 14.f4xd2 d6-c5 15.d2-e3 c5-b4 16.e3-f4 d8-c7 17.e1-d2 c7-d6 18.d2-e3 d6-c5 19.e3-d4 c5xe3 20.f4xd2 f6-e5 21.g5-h6 b4-a3 22.h4-g5 e7-d6 23.b2-c3 d6-c5 24.d2-e3 e5-f4 25.e3-d4 c5xe3 26.g5-f6 f4-g3 27.c3-d4 e3xc5 28.f6-g7 c5-d4 29.g7-h8 d4-e3 30.h8-c3 g3-f2 31.c3-e1 a5-b4 32.e1xh4 b4-c3 33.h4-f2 e3-d2 34.c1xe3 c3-b2 35.e3-d4 b2-a1 36.d4-c5 a1-e5 37.c5-d6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6